commercial specialist Confidential
Beijing, China
Nov, 22
Beijing, China
Nov, 22
Shijiazhuang/Ji'nan, China
Jul, 31
Nanning/Haikou, China
Jul, 31
Shanghai/Sichuan, China
Jul, 30
Hainan/Hebei, China
Jul, 30
Jinan/Guangxi, China
Jul, 30
Guangzhou/Chengdu, China
Jul, 30
Shanghai/Chengdu, China
Jul, 30
Changsha, China
Jul, 30
Guangzhou/Chengdu, China
Jul, 30
Haikou/Shijiazhuang, China
Jul, 30
Urumqi/Nanning, China
Jul, 30
Kunming/Jinan, China
Jul, 30
Urumqi/Kunming, China
Jul, 30
Changsha, China
Jul, 30
Guangzhou/Chengdu, China
Jul, 30
Chengdu/Shanghai, China
Jul, 30
Hebei, China
Jul, 30
Xi'an, Tianjin, China
Jul, 29
Sales Trainer Confidential
Beijing, China
Jul, 29
Sales KA Manager Confidential
Beijing, China
Jul, 29
Product Manager Confidential
Beijing, China
Jul, 29